دریافت<جزوه كلاس تجارت الكترونیك>

تعریف تجارت الكترونیك و مفاهیم مربوطه به آن ,محتوا و چارچوب تجارت الكترونیك,مهمترن انواع مبادلات در تجارت الكترونیك,انقلاب دیجیتالی بعنوان محرك تجارت الكترونیك,محیط تجاری بعنوان محرك تجارت الكترونیك,مدلهای كسب و كار در تجارت الكترونیك,مزایای تجارت الكترونیك برای افراد (مشتریان)، سازمانها و جامعه,موانع و محدودیتهای بر سر راه تجارت الكترونیك جزوه كلاس تجارت الكترونیك هم اکنون فایل با موضوع جزوه كلاس تجارت الكترونیك. آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

.1تعریف تجارت الكترونیك و مفاهیم مربوطه به آن

.2محتوا و چارچوب تجارت الكترونیك

.3مهمترن انواع مبادلات در تجارت الكترونیك

.4انقلاب دیجیتالی بعنوان محرك تجارت الكترونیك

.5محیط تجاری بعنوان محرك تجارت الكترونیك

.6مدلهای كسب و كار در تجارت الكترونیك

.7مزایای تجارت الكترونیك برای افراد (مشتریان)، سازمانها و جامعه

.8موانع و محدودیتهای بر سر راه تجارت الكترونیك


تجارت الكترونیك را می توان از دیدگاههای زیر تعریف نمود:

از دیدگاه ارتباطات (حمل و تحویل كالاها، خدمات و اطلاعات یا پرداخت وجوه مربوطه از طریق شبكه های رایانه ای یا دیگر ابزارهای الكترونیك نظیر تلفن همراه)

از دیدگاه بازرگانی (خرید و فروش كالاها، خدمات و اطلاعات از طریق شبكه های رایانه ای)

از دیدگاه فرآیند كسب و كار(انجام كسب و كار به روش الكترونیكی با استفاده از شبكه های الكترونیكی و جایگزینی اطلاعات به جای فرایند كار فیزیكی) از دیدگاه خدمات (ارائه خدمات سریعتر، بهتر و با هزینه پایینتر توسط شركتها و دولت به مشتریان)

از دیدگاه آموزش و یادگیری (فراهم كننده امكان آموزش و تحصیل در مدارس، دانشگاهها و دیگر سازمانها به روش برخط یا آنلاین)